Galeria

Zrealizowane zlecenia

Przedstawiamy państwu niektóre z wykonanych przez naszą firmę zleceń:

Oczyszczenie oraz modernizacja osadnika przemysłowego.

Zakres prac obejmował wywiezienie odłożonego osadu oraz uformowanie i umocnienie skarp zbiornika za pomocą geokrat.

Zabezpieczenie szkody górniczej na prywatnej posesji.

W tym przypadku musieliśmy wybrać grunt do poziomu skały macierzystej, zabezpieczyć pęknięcie geowłókniną, a następnie wypełnić ubytek ziemi odpowiednio zagęszczonym materiałem skalnym. Ostatnim etapem było odtworzenie bioczynnej wierzchniej warstwy gleby.

Rekultywacja obszaru leśnego zdegradowanego w wyniku działalności KWK

Na obszarze inwestycji rzędna terenu zmieniła się w wyniku działalności kopalni co skutkowało wystąpieniem wód gruntowych ponad poziom terenu i wymoknięciem lasu. Zadaniem naszej firmy było podniesienie rzędnej terenu ponad poziom wód gruntowych materiałem pozyskanym z budowy zbiornika retencyjnego na obszarze tej inwestycji. Ostatnim etapem było odbudowanie bioczynnej warstwy gleby oraz zasadzenia leśne. Efekt końcowy mówi sam za siebie.

Oczyszczenie oraz modernizacja osadnika przemysłowego.

 

Zakres prac obejmował wywiezienie odłożonego osadu oraz uformowanie skarp i uszczelnienie czaszy zbiornika folią PVC.