Oferta

Jest nam bardzo miło, że zdecydowali się Państwo odwiedzić stronę internetową naszej firmy, która jest profesjonalnym i rzetelnym wykonawcą powierzonych jej zleceń. Działamy na terenach zmienionych lub wręcz zdegradowanych przez przemysł kopalniany.

Zapraszamy do współpracy firmy i osoby prywatne, które stawiają sobie za priorytet przywrócenie tym terenom ich pierwotny stan. Gwarantujemy natychmiastowe przystąpienie do prac, ich rzetelną realizację oraz otwartą współpracę na każdym etapie realizowanej inwestycji.

Negatywne skutki eksploatacji kopalń

Negatywne skutki eksploatacji kopalń dotykają wielu zagadnień, dlatego też zakres prac, jaki oferuje przedsiębiorstwo „Drobas II”, jest bardzo szeroki. Zajmujemy się:

 • w zakresie prac rekultywacyjnych:
  • rekultywacją terenów zapadliskowych wraz z niwelacją terenu, nasadzeniami i drogami technologicznymi,
 • w zakresie hydrotechniki:
  • odwadnianiem terenów podmokłych, systemami rowów otwartych oraz drenów,
  • instalowaniem oraz naprawami przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • budową małych zbiorników wodnych (stawy, oczka wodne),
  • budową oraz modernizacją wałów przeciwpowodziowych i grobli,
  • budową i obsługą eksploatacyjną osadników przemysłowych z elementami uszczelniającymi,
  • budową wysypisk śmieci wraz z uszczelnieniami,
  • budową urządzeń upustowych m.in. mnichów żelbetowych,
 • w zakresie prac ziemnych:
  • naprawami nawierzchni drogowych wykonanych z mas betonowych oraz bitumicznych,
  • utwardzaniem terenu za pomocą kruszców, mas bitumicznych oraz kostki brukowej.

Przy realizacji robót wykorzystujemy wszystkie dostępne na rynku materiały i technologie.

Instalowanie termozgrzewalnych membran uszczelniających, geokraty czy geowłókniny, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych i drenarskich, czy układanie kostki brukowej w artystyczne wzory nie jest dla nas problemem.

Naszymi niepodważalnymi atutami są:

 • doświadczona kadra pracownicza,
 • wieloletnie doświadczenie przy pracach związanych ze szkodami górniczymi,
 • własny park maszyn,
 • terminowa realizacja robót,
 • najwyższa jakość wykonanych prac,
 • GWARANCJA na wykonane roboty,